ĐƯờNG ĐẾN BÁCH KHOA VIỆT

Công ty CP Thiết bị An ninh Bách Khoa Việt

Trụ sở chính Bách Khoa Việt

Số 310 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024.3868.8822 – 0914.363.499

Email: info@bachkhoaviet.net