Trang chủ

Liên hệ
Mô tả tóm tắt: * Tổng đài IP grandstream GXE5028 với cấu hình: 8 đường vào bưu điện analog, ra 2 máy lẻ analog và 100 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB, audio in và out – Tích hợp 8 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk – Tích 4 hợp phòng họp hội nghị 10 bên và thoại hội nghị qua thoại video – Tích hợp voicemail với dụng lượng 150 giờ, cho phép chuyển voicemail vào email. – Tự động cấp acount cho điện thoại...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: * Tổng đài IP grandstream GXE5024 với cấu hình: 4 đường vào bưu điện analog, ra 2 máy lẻ analog và 100 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB, audio in và out – Tích hợp 4 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk – Tích 2 hợp phòng họp hội nghị 10 bên và thoại hội nghị qua thoại video – Tích hợp voicemail với dụng lượng 75 giờ, cho phép chuyển voicemail vào email. – Tự động cấp acount cho điện thoại...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: * Tổng đài IP grandstream GXE5028 với cấu hình: 8 đường vào bưu điện analog, ra 26 máy lẻ analog và 76 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB, audio in và out – Tích hợp 8 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk – Tích 4 hợp phòng họp hội nghị 10 bên và thoại hội nghị qua thoại video – Tích hợp voicemail với dụng lượng 150 giờ, cho phép chuyển voicemail vào email. – Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: * Tổng đài IP grandstream GXE5028 với cấu hình: 8 đường vào bưu điện analog, ra 58 máy lẻ analog và 44 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB, audio in và out – Tích hợp 8 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk – Tích 4 hợp phòng họp hội nghị 10 bên và thoại hội nghị qua thoại video – Tích hợp voicemail với dụng lượng 150 giờ, cho phép chuyển voicemail vào email. – Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: * Tổng đài IP grandstream GXE5028 với cấu hình: 8 đường vào bưu điện analog, ra 42 máy lẻ analog và 60 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB, audio in và out – Tích hợp 8 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk – Tích 4 hợp phòng họp hội nghị 10 bên và thoại hội nghị qua thoại video – Tích hợp voicemail với dụng lượng 150 giờ, cho phép chuyển voicemail vào email. – Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: * Tổng đài IP grandstream GXE5028 với cấu hình: 8 đường vào bưu điện analog, ra 34 máy lẻ analog và 68 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB, audio in và out – Tích hợp 8 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk – Tích 4 hợp phòng họp hội nghị 10 bên và thoại hội nghị qua thoại video – Tích hợp voicemail với dụng lượng 150 giờ, cho phép chuyển voicemail vào email. – Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: * Tổng đài IP grandstream GXE5028 với cấu hình: 8 đường vào bưu điện analog, ra 74 máy lẻ analog và 28 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB, audio in và out – Tích hợp 8 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk – Tích 4 hợp phòng họp hội nghị 10 bên và thoại hội nghị qua thoại video – Tích hợp voicemail với dụng lượng 150 giờ, cho phép chuyển voicemail vào email. – Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: * Tổng đài IP grandstream GXE5028 với cấu hình: 8 đường vào bưu điện analog, ra 50 máy lẻ analog và 52 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB, audio in và out – Tích hợp 8 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk – Tích 4 hợp phòng họp hội nghị 10 bên và thoại hội nghị qua thoại video – Tích hợp voicemail với dụng lượng 150 giờ, cho phép chuyển voicemail vào email. – Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: * Tổng đài IP Grandstream UCM6102 với cấu hình: 2 đường vào bưu điện analog, ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ IP SIP  – Cấu hình hệ thống  – 2 cổng mạng 10/100/1000 Mbps  – Tích hợp sẵn cổng nối USB và khe cắm thẻ nhớ SD SD – Kết nối đầu vào: + Tích hợp sẵn 2 cổng PSTN kết nối 2 đường bưu điện + Hỗ trợ SIPtrunk kết nối Voip với các nhà cung cấp SIPtrunk/ Sipaccount như FPT, VNPT, Viettel, hay tài khoản gọi quốc tế giá rẻ – Đầu ra + 2 analog phone/FAX dùng kết nối 2 điện thoại analog +500 license...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: *Tổng đài IP  Grandstream UCM6116 với cấu hình: 16 đường vào bưu điện analog, ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps  – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhé SD – Tích hợp sẵn 16 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX và 500 máy lẻ sip, Không giới hạn SIP Trunk – Hỗ trợ từ 60 cuộc gọi đồng thời, – Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi – Tích hợp 32 phòng họp hội nghị lên tới 30 người họp thoại voice và video – Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video IP, ATA vv… –...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: * Tổng đài IP Grandstream UCM6108 với cấu hình: 8 đường vào bưu điện analog, ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps  – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhé SD – Tích hợp sẵn 8 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX và 500 máy lẻ sip, Không giới hạn SIP Trunk – Hỗ trợ từ 60 cuộc gọi đồng thời, – Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi – Tích hợp 32 phòng họp hội nghị lên tới 30 người họp thoại voice và video – Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video IP, ATA vv… –...
Liên hệ
Mô tả tóm tắt: *Grandstream UCM6104 với cấu hình: 4 đường vào bưu điện analog, ra 2 máy lẻ ana Tổng đài IP log và 500 máy lẻ IP SIP   – 2 cổng mạng 10/100 Mbps  – Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhé SD – Tích hợp sẵn 4 cổng PSTN, 2 analog phone/FAX và 500 máy lẻ sip, Không giới hạn SIP Trunk – Hỗ trợ từ 45 cuộc gọi đồng thời, – Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi – Tích hợp 32 phòng họp hội nghị lên tới 30 người họp thoại voice và video – Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video IP, ATA vv… –...
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

02438688822
Chat ngay